preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci

Kutak za roditelje

Iz Zakona o odgoju i obrazovanju


XV. PRAVA I OBVEZE RODITELJA

Članak 135.
(1) Roditelj učenika dužan je upisati dijete u osnovnu školu sukladno članku 19. ovog Zakona te se brinuti o redovitom pohađanju obveznog dijela programa kao i ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada u koje je učenik uključen.
(2) Roditelj učenika ima pravo i obvezu sudjelovati u njegovom obrazovanju i biti redovito obaviješten o njegovim postignućima.
Članak 136.
(1) Roditelj učenika je dužan brinuti se da učenik redovito izvršava obveze te u primjerenom roku javiti razlog izostanka učenika.
(2) Ako roditelj zanemaruje svoje obveze iz stavka 1. ovog članka, škola mu je dužna uputiti pisani poziv za razgovor s razrednikom i stručnim suradnicima škole.
(3) Način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom.
(4) Ako roditelj učestalo zanemaruje obveze iz stavka 1. ovog članka, škola je dužna o tome obavijestiti ured državne uprave, odnosno Gradski ured i nadležnu ustanovu socijalne skrbi koji su dužni izvijestiti školu o poduzetim mjerama.

 


Iz Statuta Osnovne škole Ljudevita Modeca

 

 

RODITELJI I SKRBNICI

SURADNJA S RODITELJIMA

 

Članak 148.

Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja o učenikovim postignućima te na drugi primjeren način.

 

RODITELJSKI SASTANCI

 

Članak 149.

Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.
Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.
Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom nastavne godine

 

ODGOVORNOST RODITELJA

 

Članak 150.

Roditelji odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke učenika opravdati neposredno u Školi ili pisanom izjavom, najkasnije drugi dan nakon izostanka učenika.

 

NADOKNADA ŠTETE

 

Članak 151.

Roditelji odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

 

OBVEZE RODITELJA

 

Članak 152.

Roditelji odnosno skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koje se odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa. Ostale obveze roditelji odnosno skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.
U skladu s aktima Školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:

- prehrane učenika

- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe

- školskih zleta i ekskurzija

- kinopredstava

- kazališnih predstava

- priredbi i natjecanja

- rada učeničkih klubova i društava

 

VIJEĆE RODITELJA

 

Članak 153.

U Školi se utemeljuje Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

 

IZBOR ČLANOVA

 

Članak 154.

Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u Vijeće roditelja Škole.
Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja rukovodi razrednik.

 

ZAPISNIK O IZBORIMA

 

Članak 155.

Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja.

 

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

 

Članak 156.

Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća roditelja.
Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

 

OVLASTI VIJEĆA RODITELJA

 

Članak 157.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:

-u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, etičkog kodeksa i kućnog reda

-u svezi s radnim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada

-u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija

-u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje

-u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu

-u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad

-svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te

donosi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja

obavlja druge poslove prema odredbama ovoga statuta i drugih općih akata Škole.

 


Kako upropastiti svoje dijete

 

Roditelji, ako želite upropastiti svoje dijete:

1. Ispunite mu svaku želju i tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da se sav svijet okreće oko njega.
2. Kad izgovori neku psovku ili prostu riječ, nasmijte mu se od srca pa će Vaše dijete povjerovati da je veoma zabavno.
3. Nemojte mu nikada govoriti o moralu; ovo valja ovo ne valja, ovo smiješ učiniti ono ne smiješ... Ne govorite mu o dužnostima i obvezama prema društvu, Crkvi...
4. Uvijek pospremajte za njim i oslobodite ga svake obveze.
5. Svađajte se stalno pred njim pa se neće začuditi da se bilo što dogodi u obitelji.
6. Dajte mu novac kada ga god zatraži i neka ga troši kako hoće. Kad ste Vi patili, neka ne pati Vaša maza!
7. Ispunite mu svaku želju kad se radi o jelu i piću.
8. Uvijek budite na njegovoj strani kad ga netko napadne: učitelj, profesor, vjeroučitelj, susjed... tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da nikada ne može biti krivo.
9. Kad upadne u kakve neprilike, recite da ste Vi krivi i tako ćete ga osloboditi svake odgovornosti. 

Ako učinite 80 % od navedenoga, budite zadovoljni, postigli ste Vaš cilj. Upropastili ste Vaše dijete!?

Autor: Londonski Institut za pedagogiju i odgoj 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
Kalendar
« Veljača 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci / F.Račkog 3, HR-48260 Križevci / os-ljmodeca-kc.skole.hr / krizevci@os-ljmodeca-kc.skole.hr
preskoči na navigaciju